Sabtu, 04 September 2010

Doa Mohon Rahmat dan Kasih Sayang Allah


Wa 'indahu mafatihul-ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil-barri wal-bahri wa ma tasquthu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil-ardli wa la rathbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin.

Dan pada sisi Allah-lah kunci - kunci semua yang ghoib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia.
dan Dia mengetahui apa yang ada didaratan dan dilautan, dan tida sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz). (Al-An'am[6]:59)


Wa ma min dabbatin fil-ardli illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabin mubin


Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata ( Lauh Mahfuzh). (Hud [11]: 6)

Dalam Ayat di atas dijelaskan bahwa tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan sehelai Daun pun yang gugur dari batang pepohonan, melaikan telah diketahui oleh-Nya. Dan tidak ada sesuatu binatang yang melata di bumi ini, Kecuali Allah telah menanggung dan mempersiapkan rezekinya.


Di antara cara berdoa agar kita dianugerahi rezeki berkah dan melimpah adalah: Dirikanlah Sholat sunnah dua rokaat pada tengah malam. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-fatihah, bacalah ayat ke 59 dari surah Al-An'am tersebut, kemudian pada rakaat kedua, setelah membaca Al-fatihah, bacalah ayat ke-6 dari surah Hud tersebut. setelah salam perbanyaklah membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Sebab, segala kesempitan hidup dan kurang rezeki, salah satunya sisebabkan oleh banyaknya dosa yang kita lakukan.
Lafal istighfar tersebut adalah: Astaghfirullahal-ghafurar-rahim[a], Artinya: Aku meminta ampun kepada Allah yang Maha pengampun lagi Maha pengasih

Dalam surah Nuh [71]: 10 Ia telah berjanji


 .
Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu - sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan mengadakan ( pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

Demikianlah salah satu cara washilah kita dalam menghubungkan diri dengan Allah; memohon Rahmat dan kasih sayang-Nya, agar hidup yang kita jalani selalu di beri kelapangan dan rezeki yang melimpah Amin.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar